Z zaangażowaniem działamy na rzecz różnorodnego wspierana edukacji górniczej.

Stypendia

Inwestujemy każdego roku 50 000 USD w stypendia dla dziesięciu wartych uznania studentów kształcących się na kierunkach górniczych w całych Stanach Zjednoczonych.  Studentów otrzymujących coroczne stypendia zachęcamy do odbywania u nas letnich praktyk przez cały okres studiów.

Kierownicy programów w najważniejszych uczelniach kształcących na kierunkach górniczych wskazują potencjalnych adresatów stypendium, dlatego nie przyjmujemy indywidualnych zgłoszeń od studentów.

Urządzenia i zajęcia

W ciągu ostatnich pięciu lat podarowaliśmy 10 symulatorów urządzeń górniczych, które są wykorzystywane w różnych programach technicznych przeznaczonych dla branży górniczej. Nasz wewnętrzny zespół specjalistów ds. zastosowań technicznych zorganizował zajęcia dotyczące urządzeń optymalizujących i wydajności kopalń, stosując w tym celu symulatory. Przedsięwzięcie to zaowocowało praktycznym modelem optymalizacji, który można później wykorzystać w rzeczywistej kopalni.

Ponadto nasi pracownicy często pracują jako adiunkci prowadzący zajęcia dotyczące szerokiego zakresu technicznych zagadnień dotyczących górnictwa.

Spotkanie towarzyskie SME

W czasie corocznego zjazdu SME (Towarzystwa Górniczego, Metalurgicznego i Badawczego) organizujemy spotkanie przeznaczone dla studentów i profesorów z kierunków górniczych. Uczestniczy w nim około 500 studentów i profesorów z ponad 20 uniwersytetów, którzy w ten sposób dostają doskonałą okazję lepszego zapoznania się z naszą firmą i jej pracownikami.

Komisje doradcze

Mamy zaszczyt uczestniczyć w komisjach doradczych związanych z wieloma technicznymi przedsięwzięciami dla górnictwa. W ten sposób współpracujemy z kierownictwem tych przedsięwzięć przy opracowywaniu programu nauczania, który najlepiej przygotuje studentów do pracy w branży górniczej.

Absolwenci kierunków górniczych jako pracownicy

Cieszymy się, że wielu znakomitych absolwentów uczelni górniczych znalazło pracę w naszym zespole. Jesteśmy dumni i zachwyceni, że jeden z nich, Scott Shields zdobył prestiżowy Amerykański Medal Zasługi dla Górników do 40. Roku Życia i tym samym znalazł się w Galerii Chwały.