Edukacja jest powszechnie uznawana za sposób wyprowadzania ludzi z biedy. Zapewnia ona najlepsze możliwości zrównoważonej poprawy sytuacji życiowej. Dostęp do wysokiej jakości edukacji ma istotne znaczenie dla sukcesu i rozwoju lokalnej gospodarki. 

Nasz sukces także zależy od wykwalifikowanych i wykształconych pracowników utalentowanych w takich dziedzinach jak nauka, technika, projektowanie i matematyka. Poprzez inwestycje w programy edukacyjne dotyczące tych dziedzin realizowane w społecznościach, z których wywodzą się nasi pracownicy, tworzymy strumień utalentowanych ludzi posiadających umiejętności niezbędne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla naszych klientów.

Do wspieranych programów, w szczególności dotyczących nauki, techniki, projektowania i matematyki, należą:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (od przedszkola do wieku 8 lat)
  • Edukacja w szkołach podstawowych (w wieku od 9 do 12 lat)
  • Edukacja w szkołach średnich i wyższych, w tym edukacja zawodowa i techniczna realizowana w ramach programów, przez szkoły i uczelnie wyższe
  • Programy kształcenia młodzieży w zakresie nauki, techniki, projektowania i matematyki
  • Stypendia
  • Programy kształcenia zawodowego