Od ponad 30 lat fundacja oferuje pomoc finansową specjalistycznym organizacjom charytatywnym non-profit obecnym w amerykańskich lokalnych społecznościach, w których działamy. Dążymy do zbudowania z nimi zrównoważonego partnerstwa, aby nasz wkład w ich działanie miał rzeczywisty, długoterminowy wpływ na te społeczności.

Fundacja wspiera organizacje w następujących obszarach:

 • Edukacja: Wspieramy programy, które krzewią i poprawiają wiedzę wśród ludzi w każdym wieku z myślą o poprawie ich możliwości osiągnięcia wyższej jakości życia. Do programów tych zaliczają się:
  • Longview World of Wonders z Longview w stanie Teksas — dzieci dostają możliwość wykorzystania wyobraźni, twórczego działania i odkrywania świata dzięki praktycznemu środowisku edukacyjnemu. Opracowują one wystawę związaną z energią i jej źródłami, które są dostępne dzięki górnictwu
  • The Boys & Girls Club — w różnych miejscach oferuje działania, które mają inspirować i dawać poczucie siły wszystkim młodym ludziom, szczególnie tym, którzy znajdują się w największej potrzebie, aby mogli wykorzystać swój cały potencjał jako produktywni, odpowiedzialni i troskliwi obywatele.
  • Get in the Act! Arts in Action z Stateline w stanie Newada — wykorzystuje dynamiczne przedstawienia teatralne dotyczące skał i minerałów, aby promować naukę o Ziemi wśród uczniów szkół podstawowych w Newadzie.
  • Program Sharp Literacy z Milwaukee w stanie Wisconsin — wspomaga przyszłe sukcesy życiowe poprzez inspirowanie dzieci z miast, motywując je do odkrycia w sobie talentu pewnych siebie, zdolnych naukowców i osób nieprzestających się uczyć przez całe życie. Cele te są możliwe dzięki inspirowaniu zaangażowania w czytanie, pisanie i odkrywanie za pomocą praktycznych interakcji i sztuki wizualnej.
 • Społeczeństwo i wspólnota: Wspieramy programy, które pozytywnie wpływają na wspólnotę i środowisko miejskie. Do programów tych zaliczają się:
  • CASA z Mt. Vernon w stanie Illinois — w ramach tego programu szkoleni są wolontariusze, którzy w systemie sądowniczym stają w obronie wykorzystywanych i zaniedbywanych dzieci
  • The Providence House z Cleveland w stanie Ohio — świadczy usługi opieki w przypadku kryzysów rodzinnych, aby chronić dzieci w sytuacjach, w których są narażone na wykorzystywanie lub zaniedbanie.
 • Kultura i humanistyka: Wspieramy programy, które wnoszą ożywienie do sztuki wizualnej i widowiskowej oraz stymulują i wzbogacają doznania intelektualne i kulturalne społeczności. Do programów tych zaliczają się:
  • S.E. Belcher Center z Longview w stanie Teksas — oferuje serie koncertów i przedstawień, które mają zapoznać dzieci ze sztuką widowiskową  
  • Civic Operetta Association z Franklin w stanie Pensylwania — sprowadza profesjonalne zespoły operowe, grupy objazdowe i śpiewaków do głównego ośrodka sztuk widowiskowych w hrabstwie Venango

Proszę pamiętać, że fundacja współpracuje bezpośrednio z liderami lokalnych społeczności, aby wybrać organizacje, które zostają następnie beneficjentami wsparcia, dlatego nasza centrala ani biura regionalne nie przyjmują indywidualnych wniosków w tej sprawie.