Joy Global in the Community

Relacje ze społecznością

Naszym celem jest działać jako silna, zrównoważona firma posiadająca poczucie odpowiedzialności społecznej względem swoich pracowników i społeczności, w których żyjemy i pracujemy. 

W swoich działaniach stosujemy kompleksowe podejście, które jest zgodne z naszymi korporacyjnymi wartościami, i które maksymalizuje wpływ, jaki możemy mieć, będąc firmą o zasięgu globalnym. Nasze zasoby finansowe i dobrowolny udział pracowników angażujemy w celu realizacji konkretnych inicjatyw w społecznościach lokalnych, w których działamy. Należy do nich edukacja, rozwój społeczności i usługi dla społeczeństwa. 

Nasz udział w programach społecznych nie polega tylko na pomocy finansowej. Aktywnie angażujemy się w wiele działań, często zapewniając im kierownictwo i zespoły wolontariuszy. Nasi pracownicy są całkowicie zaangażowani w relacje ze społecznością, oferując hojną pomoc, kiedy zachodzi taka potrzeba. 

Może Cię zainteresować...

Nasz fundacja

Od ponad 30 lat Fundacja oferuje pomoc finansową organizacjom charytatywnym non-profit obecnym w amerykańskich lokalnych społecznościach, w których działamy.

Dlaczego wierzymy w edukację

Z poświęceniem wspieramy edukację, w szczególności programy poświęcone nauce, technice, projektowaniu i matematyce.

Zajęcia uniwersyteckie

Z zaangażowaniem działamy na rzecz wspierana edukacji górniczej poprzez stypendia i komisje doradcze.

Dlaczego wierzymy w rozwój społeczności

Tworzymy i wspieramy społeczności, w których pracujemy i żyjemy, inwestując we współpracę z organizacjami rewitalizującymi i ubogacającymi nasze sąsiedztwo.

Dlaczego wierzymy w usługi dla społeczeństwa

Działamy w celu poprawy jakości życia innych, wspierając organizacje, które zajmują się podstawowymi potrzebami człowieka.