Bezpieczeństwo to nasz najważniejszy priorytet. W celu zapewnienia zdrowia i pomyślności naszych pracowników jesteśmy zdecydowani dbać o utrzymanie miejsca pracy, w którym nie dochodzi do wypadków, które jest zdrowe i w którym świadomie myśli się o środowisku. W związku z tym koncentrujemy się na tworzeniu kultury całkowitej bezszkodowości, w której:

  • każdy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych;
  • żadne zadanie nie jest tak ważne, aby nie można go było wykonać bezpiecznie;
  • realizujemy program Stop Work Authority (prawo do wstrzymania pracy) dający pracownikom narzędzia umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa w pracy;
  • podejmujemy skrupulatne działania, aby chronić środowisko, zabezpieczać globalne zasoby i dbać o ludzkie zdrowie;
  • stosujemy globalnie najlepsze praktyki operacyjne, dzięki którym jesteśmy w większym stopniu odpowiedzialni za środowisko i działamy w bardziej zrównoważony sposób.

Może Cię zainteresować...