Wspólne tworzymy zrównoważoną przyszłość

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonych społeczności i lepszej przyszłości razem stanowią część naszego DNA. Założyciel naszej firmy, Meitaro Takeuchi, przewidział zrównoważoną przyszłość budowaną poprzez jakość, innowacje technologiczne, globalizację i rozwój pracowników. Bazując na naszej przeszłości, pozostajemy mocno związani z Ziemią. Kierując się potrzebami przyszłości, staramy się wykorzystywać naszą wiedzę i zasoby w celu poszukiwania i zapewniania nowych rozwiązań.

Koncentrujemy się na sposobie oddziaływania naszych urządzeń i instalacji na środowisko oraz na tym, jak wspierać cele klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że utrzymanie wysokich norm ochrony środowiska to coś więcej niż dobre praktyki biznesowe — to fundamentalna odpowiedzialność, jaką ponosimy za środowisko, które jest wspólnym dobrem naszych pracowników, klientów i społeczności.

Zobowiązujemy się do minimalizowania wpływu na środowisko naturalne poprzez dążenie do osiągnięcia wspólnych celów w zakresie redukcji emisji CO2, wykorzystania energii i zużycia wody, tworząc obiekty o zerowej emisji netto, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju naszej działalności. 

Pracujemy, aby na całym świecie być cenionym partnerem społecznym, wspierając zrównoważone wysiłki, które wykraczają daleko poza firmę Komatsu. Koncentrując się szczególnie na ponownym zalesianiu terenów, na których wcześniej prowadzona była eksploatacja górnicza, uznajemy się za jeden z niezbędnych elementów wsparcia, które pomagają społeczeństwu rozwijać się w sposób zrównoważony.

Zachęcamy do wysłuchania naszego dyrektora generalnego, który w tym krótkim filmie mówi o znaczeniu zrównoważonego rozwoju w firmie Komatsu: