Zobowiązujemy się do stosowania praktyk, które są możliwie najbezpieczniejsze dla środowiska oraz do stania na jego straży, ograniczając działania, które mogą stanowić zagrożenie dla naszych pracowników, podejmowanych przez nas czynności oraz społeczności żyjących w naszym otoczeniu. Do przestrzegania zasad skłania nas zdecydowane przekonanie, że prowadzone przez nas działania można realizować przy minimalnym wpływie na zdrowie człowieka i środowisko.

Zgodność z przepisami prawa

Jako firma zobowiązujemy się do osiągnięcia ciągłej zgodności z wszystkimi krajowymi i lokalnymi przepisami odnoszącymi się do wszystkich naszych zakładów na całym świecie. Zobowiązanie to obejmuje stosowanie rygorystycznych firmowych wymogów środowiskowych dla każdego zakładu, które często wykraczają poza wymogi wynikające z przepisów. Nasze strategie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pozwalają maksymalizować elastyczność operacyjną naszych zakładów i zyskiwać dzięki możliwościom ekspansji, kiedy takie są potrzeby rynku.

Równowaga ekologiczna

W ramach Programu Równowagi Ekologicznej ciągle analizujemy sposoby działania wszystkich naszych zakładów, aby ograniczyć globalny poziom emisji dwutlenku węgla. Z dumą możemy powiedzieć, że obecnie uznaje się iż 98% naszych zakładów emituje niewielkie ilości gazów cieplarnianych. Poza sukcesami w dziedzinie ograniczania łącznej emisji dwutlenku węgla, nieprzerwanie badamy sposób działania wszystkich naszych oddziałów, aby ograniczyć globalne oddziaływanie na środowisko m.in. poprzez:  

  • Wykorzystanie czystszych źródeł energii, dzięki czemu możemy ograniczyć emisję do atmosfery
  • Instalację pieców o niskiej emisji NOx służących do procesów obróbki termicznej, aby ograniczyć emisję tlenków azotu, a przez to zmniejszyć tworzenie się ozonu w warstwie przyziemnej
  • Instalację urządzeń do kontroli zanieczyszczenia powietrza, w tym systemów, w których wykorzystano węgiel aktywny i regeneracyjny utleniacz termiczny w celu ograniczenia o 95-98% emisji lotnych związków organicznych powstających w czasie lakierowania
  • Instalację systemów recyrkulacji i oczyszczania ścieków, których celem jest istotne zmniejszenie ilości odprowadzanych zanieczyszczeń
  • Programy ograniczenia wykorzystania agresywnych źródeł i minimalizacji odpadów, które zmniejszają ich ogólną ilość i ilość odpadów, które nie mogą być ponownie wykorzystane.

Zobowiązujemy się do tego, aby nasze działania biznesowe i urządzenia były najlepsze w swojej klasie, stosując w tym celu rygorystyczne zasady ochrony środowiska opracowane, aby minimalizować oddziaływanie na zdrowie człowieka i środowisko do możliwie najniższego poziomu.  Jesteśmy przekonani, że utrzymanie wysokich norm ochrony środowiska to coś więcej niż dobre praktyki biznesowe — to fundamentalna odpowiedzialność wobec naszych pracowników, klientów, społeczności i środowiska, które stanowi naszą wspólną wartość.

Może Cię zainteresować...