Social Responsibility

Odpowiedzialność społeczna

Nasze doskonałe podejście do odpowiedzialności społecznej jest bezpośrednim wynikiem wspólnej pracy kierownictwa wyższego szczebla, kierownictwa operacyjnego i pracowników dążących do osiągnięcia światowego poziomu w programach dotyczących takich zagadnień jak ochrona środowiska, standardy BHP oraz relacje z lokalnymi społecznościami.

Naszym najważniejszym celem jest całkowita bezszkodowość w odniesieniu do:

  • Bezpieczeństwa i dobra ludzi obecnych w naszych miejscach pracy (pracowników, podwykonawców, dostawców i gości)
  • Naszego oddziaływania na środowisko
  • Naszego oddziaływania na społeczności, w których pracujemy i żyjemy

Aby osiągnąć te cele, wdrożyliśmy kilka strategii o kluczowym znaczeniu:

  • Zgodność: dopasowujemy nasze cele związane z odpowiedzialnością społeczną do ogólnej strategii biznesowej
  • Rozwój: promujemy rozwój procesów i zasad, które przyczyniają się do tego, że nasze działania na całym świecie są bezpieczne i ekologiczne
  • Analiza : regularnie dokonujemy analizy procesów i zasad związanych z odpowiedzialnością społeczną, aby mieć pewność, że ciągle się doskonalimy
  • Pomiary: stosujemy zarówno zewnętrzne uznane w branży normy oraz wewnętrzne zatwierdzone parametry, aby śledzić i mierzyć skuteczność naszych działań w zakresie odpowiedzialności społecznej i porównywać ją z ustalonymi celami
  • Komunikacja: nieprzerwanie informujemy wszystkie nasze oddziały na świecie o naszym zaangażowaniu w sprawy dotyczące odpowiedzialności społecznej, wartości i zasad

Jesteśmy zdecydowanie przekonani o naszym wyraźnym przywództwie i ciągłym doskonaleniu się w zakresie działań dotyczących odpowiedzialności społecznej, które w dłuższej perspektywie należą do naszych obowiązków wobec pracowników, klientów, społeczności i interesariuszy na całym świecie. 

Może Cię zainteresować...

Zrównoważony rozwój

Zobowiązujemy się do stosowania praktyk, które są możliwie najbezpieczniejsze dla środowiska oraz do stania na jego straży, ograniczając ryzyko, jakie dotyczy naszych pracowników oraz podejmowanych przez nas czynności.

Bezpieczeństwo

Całkowita bezszkodowość to podstawowy cel. Liczne programy zapewnienia bezpieczeństwa, które realizujemy, pomagają nam zyskać pewność, że nasi pracownicy nie doznają wypadku w pracy.