W czasie prowadzenia wszystkich działań biznesowych z zaangażowaniem działamy na rzecz zgodności z przepisami prawa i zasadami etyki.  Popieramy dążenie do zakończenia przemocy i naruszania praw człowieka w związku z wydobyciem złota oraz cyny, tantalu i wolframu („minerały pochodzące z regionów objętych konfliktami”). Dążenie to przyczyniło się do uchwalenia przez Kongres Stanów Zjednoczonych w roku 2010 przepisów zobowiązujących do informowania i publicznego ujawniania faktu pozyskiwania minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami tj. z Demokratycznej Republiki Kongo i krajów sąsiednich („DRK”). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych („SEC”) wydała przepisy wprowadzające te wymogi dotyczące informowania i publicznego ujawniania oraz dodatkowe wytyczne w tym zakresie. Zobowiązujemy się do przestrzegania tych przepisów i dodatkowych wytycznych.

W celu realizacji naszego zobowiązania do etycznego prowadzenia działalności biznesowej i przestrzegania amerykańskich przepisów w sprawie minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami oraz przepisów wydanych przez SEC, podjęliśmy i kontynuujemy należyte starania prowadzone w ramach naszego łańcucha dostaw, aby ustalać źródła wszelkich minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami w materiałach, częściach i komponentach, które kupujemy w celu realizacji produkcji naszych wyrobów.  Nie zakazujemy pozyskiwania minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami z DRK i nie zniechęcamy do ich pozyskiwania z tego kraju.  Jednak w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek minerałów pochodzących z DRK, które nie posiadają certyfikatu potwierdzającego, że nie pozyskano ich w regionach objętych konfliktami, w miarę możliwości podejmiemy odpowiednie działania, aby zacząć korzystać z innych materiałów, części i komponentów.  Ponadto oczekujemy od naszych dostawców, że będą przestrzegać tych samych zasad w odniesieniu do realizowanych przez siebie zakupów i własnych łańcuchów dostaw.

 

Może Cię zainteresować...