Korporacyjne zespoły wsparcia to kręgosłup naszej organizacji, który umożliwia funkcjonowanie i rozwój firmy dzięki danym, systemom, procesom i niezwykłym zdolnościom pracowników. Jako członek zespołu będziesz blisko współpracować z jednostkami biznesowymi przy zapewnieniu zgodności, skuteczności, bezpieczeństwa i doskonałości operacyjnej strategii. 

BHP i ochrona środowiska

Bezszkodowość to nie tylko aspiracja. To zobowiązanie, które codziennie podejmujemy wobec klientów i siebie nawzajem. Żadna rzecz nie jest na tyle ważna, aby nie zasługiwała na bezpieczne wykonanie, a jako członek globalnego zespołu do spraw BHP i ochrony środowiska będziesz mieć za zadanie dbać, abyśmy w dalszym ciągu urzeczywistniali to zobowiązanie.

Finanse i rachunkowość

Od finansów, podatków i zarządzania majątkiem po wynagrodzenia, audyt wewnętrzny i rachunkowość — praca w naszym zespole finansowym oznacza odpowiedzialność za kluczowe działania, które wpływają na całą firmę. Twoim zadaniem będzie wspieranie nas w zapewnieniu, że we wszystkich miejscach i krajach firma działała zgodnie z ciągle zmieniającymi się przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, rachunkowości i podatków oraz praca służąca ograniczaniu ryzyka, maksymalizacji przychodów z inwestycji i zapewnianie działania w możliwie jak najbardziej efektywny kosztowo sposób. 

Kadry

Pasjonują Cię ludzie i chcesz pomagać innym odnosić sukcesy na drodze ich kariery zawodowej. Jako pracownik zespołu ds. kadr jesteś strategicznym partnerem współpracującym bezpośrednio z miejscowym kierownictwem i pracownikami, aby wspierać i wdrażać na całym świecie najlepsze praktyki. Będziesz mieć szeroki zakres obowiązków oraz możliwość wywierania pozytywnego wpływu na pracowników od ich zatrudnienia do odejścia na emeryturę. 

Doskonałość operacyjna systemów biznesowych i odchudzone działanie

Masz doskonałe umiejętności komunikacyjne, napędza Cię interakcja z różnorodnymi ludźmi pracującymi na wszystkich szczeblach w organizacji i potrafisz zakasać rękawy, kiedy zachodzi konieczność wykazania się praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów. Członkowie zespołu ds. doskonałości operacyjnej Joy pomagają w kierowaniu zmianami, które eliminują odpady, skracają czas realizacji projektów i obniżają koszty. Współpracujesz bezpośrednio z zespołami w całej firmie w celu opracowania spójnych, światowej klasy procesów, metod i parametrów, które pozwalają firmie szybko spełnić potrzeby klientów.

Dział prawny

Branża górnicza nieustannie się zmienia i ewoluuje, przynosząc nowe zagrożenia i szanse. Praca w zespole prawnym firmy stawia wyzwania, których szukasz, w tym zapewnia możliwość pracy w międzynarodowym środowisku, pozwala śledzić nowinki techniczne i zmiany w zakresie własności intelektualnej, uczy wyciągania wniosków poprzez analizę zawiłości przypadków występujących w prawie precedensowym oraz pozwala na wgląd w złożone kontrakty handlowe. 

Komunikacja marketingowa

Jako specjalista w zakresie komunikacji marketingowej skupiasz jak w soczewce całą naszą markę, aby wszyscy interesariusze mogli ją zobaczyć i jej doświadczyć. Będziesz mieć kontakt z wiodącymi w branży produktami i ich odbiorcami na całym świecie, tworząc przekazy, nakreślając kierunki oraz dbając, aby rzeczywistość była zgodna z obietnicą. 

Szukaj możliwości