Bezpośrednie świadczenie usług serwisowych to fundament naszego sukcesu. Dysponujemy najsolidniejszym i najbardziej wzajemnie powiązanym globalnym zespołem ds. sprzedaży i usług w branży. Nikt nie potrafi zrobić tego, co my. Twoje zaangażowanie na rzecz bezpośredniego kontaktu z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, aby wykraczać poza ich oczekiwania, pomoże nam osiągnąć kolejny poziom.

Obsługa klienta

Napędza Cię kontakt z ludźmi i szukasz pracy, w której chcesz rzeczywiście mieć wpływ na pozytywne zmiany. Oferowanie światowej klasy produktów i usługi oznacza umiejętność znajdowania odpowiedzi na trudne pytania i zapewnianie klientom wewnętrznym i zewnętrznym informacji, które są im niezbędne do wykonania zadania.

Obsługa terenowa

Klienci polegają na Twojej fachowej wiedzy, dzięki której ich urządzenia nieprzerwanie pracują mimo najbardziej surowych warunków. Jako przedstawiciel zajmujący się obsługą terenową będziesz mieć bezpośredni kontakt z klientami i produktami, aby zapewnić sprawny rozruch, osiągnąć możliwie najwyższą produkcję i utrzymać najdłuższy cykl życia produktu.

Produkty serwisowe, materiały eksploatacyjne i wsparcie w zakresie produktu

Dzięki połączeniu pracy w naszej fabryce z obowiązkami w terenie Twoje zadania związane z produktami serwisowymi, materiałami eksploatacyjnymi i wsparciem w zakresie produktu służą zapewnieniu sprawnego kontaktu między naszymi wewnętrznymi jednostkami operacyjnymi a regionalnymi zespołami ds. sprzedaży i usług. Jesteś katalizatorem procesów dotyczących doskonalenia produktów, innowacyjności nowych produktów oraz systemów i rozwiązań zorientowanych na klienta, które zapewniają ciągłe doskonalenie się.

Zarządzanie sprzedażą, działaniami rynkowymi i obsługą klienta

Bezpośrednia współpraca z klientami zaczyna się od głębokiego zrozumienia jego rynku, sposobu działania, celów i wyzwań, przed jakimi stoi. Cechuje Cię oddanie na rzecz branży górniczej, doskonała znajomość działalności handlowej oraz wyjątkowe umiejętności w zakresie kierowania projektem. Ale przede wszystkim czujesz dumę z tego, że potrafisz szybko nawiązywać bliskie i trwałe relacje z klientami.

Szukaj możliwości