Wierzymy w znaczenie powiązania pomiędzy praktycznym doświadczeniem i dobrymi wynikami w nauce, które uwalnia potencjał człowieka i chcemy wykorzystać pełne możliwości pracowników, którzy mogą nam pomóc w rozwiązywaniu najtrudniejszych wyzwań branży górniczej.

W wielu miejscach na świecie oferujemy różne możliwości mające na celu wsparcie rozwoju edukacyjnego, a jednocześnie dające okazję sprawdzenia i rozwijania kariery. Poszczególne oddziały firmy mają różne propozycje dla studentów. Zapoznaj się z możliwościami oferowanymi w konkretnym miejscu.

Doświadczenie zawodowe i możliwość współpracy ze szkołami średnimi

Doświadczenie zawodowe i możliwości współpracy mają na celu zaprezentowanie uczniom praktycznego, codziennego działania firmy i udzielnie poszczególnym osobom pomocy w ustalaniu i określaniu ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Uczniowie dostaną możliwość spędzenia krótkiego czasu w naszej firmie i zdobędą bezcenne informacje dotyczące związku między nauką w szkole a pracą.

Praktyki dla absolwentów szkół średnich i/lub studentów na studiach pierwszego stopnia

Nauka w szkole i praktyczne doświadczenie razem dają dużą siłę i jesteśmy przekonani, że działanie w jednym z tych obszarów przyczyni się do pozytywnych wyników w drugim. Od dziesięcioleci organizujemy krótkie i długie praktyki polegające na pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, dając uczniom i studentom istotne możliwości połączenia teorii z praktycznym działaniem życia codziennego.

Praktyki są zwykle przeznaczone dla studentów szkół wyższych na określonych kierunkach, którzy szukają możliwości lepszego zrozumienia możliwości rozwoju swojej kariery. Dzięki praktykom mogą oni zapoznać się z zasadami pracy zespołowej, procesami, technologiami i kulturą korporacyjną, co może być przydatne w czasie studiów oraz w czasie późniejszej pracy. W zależności od programu studiów mogą oni uczestniczyć w różnego rodzaju ważnych projektach dotyczących takich dziedzin jak projektowanie, produkcja, łańcuch dostaw, sprzedaż, marketing, zarządzanie produktem, wsparcie techniczne, kadry, finanse i informatyka. Wielu naszych praktykantów kontynuuje współpracę z nami i zostaje naszymi pracownikami, rozwijając się i wykorzystując praktyczne doświadczenie zdobyte w pracy.

Ciągłe kształcenie

Niektóre osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu decydują się na skorzystanie z dodatkowych możliwości edukacyjnych, w tym podejmują studia pierwszego i drugiego stopnia lub zdobywają certyfikaty zawodowe. Połączenie formalnej edukacji z rzeczywistym doświadczeniem zawodowym nie tylko daje możliwość szybkiego praktycznego zastosowania wiedzy, ale także przyczynia się do powstawania nowych pomysłów i zwiększenia wartości dla firmy. Dostrzegamy przydatność kształcenia ustawicznego i w wielu miejscach oferujemy programy zwrotu kosztów nauki, dzięki czemu możliwe jest zrównoważenie wydatków na ten cel.

Szukaj możliwości