Dążymy do partnerstwa z dostawcami, których cechuje silna kultura bezpieczeństwa, rzetelny sposób działania, wysoka jakość towarów i usług, konkurencyjne ceny, doskonałe umiejętności zrządzania kosztami, innowacyjne rozwiązania biznesowe i zdecydowana koncentracja na kliencie. Potencjalni dostawcy poddawani są ocenie pod kątem zgodności działania z przepisami, ryzyk finansowych, ryzyk związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ryzyk związanych z bezpieczeństwem, ryzyk związanych z zakresem możliwości dostawcy oraz ryzyk związanych z ochroną informacji.

Proces kwalifikacji

Podmioty, które chcą zostać dostawcą firmy przechodzą następujące procesy:

Ankieta informacyjna i formularz opisu możliwości dostawcy

Otrzymasz ankietę informacyjną i formularz opisu możliwości dostawcy oraz umowę z dostawcą o zachowanie poufności. Wypełnienie obu dokumentów jest wymagane. Wiemy, że nie wszystkie pytania mają zastosowanie do każdej firmy, więc ocena będzie przeprowadzana na podstawie odpowiedzi na pytania, które odnoszą się do danego typu dostawcy i oferowanych produktów.

Po przeanalizowaniu wypełnionej ankiety, ocenie podlegają możliwości dostawcy w następujących obszarach (jeżeli dotyczy):

 • Bieżąca skuteczność realizacji dostaw (w oparciu o oczekiwanie stuprocentowej realizacji dostaw na czas)
 • Skuteczność w zakresie jakości
 • Zgodność produktów z naszymi potrzebami
 • Dostępność środków w celu wykonania próbek podlegających ocenie
 • Możliwości finansowe pozwalające na dalszy rozwój i przeprowadzanie inwestycji
 • Udział w branżowym systemie zapewnienia jakości takim jak ISO 9001
 • Zdolność przeprowadzania kontroli, badań i analizy projektu (w razie konieczności)
 • Stosowanie najnowocześniejszych urządzeń i procesów
 • Możliwości techniczne i zarządcze
 • Zrozumienie i przestrzeganie wymogów branżowych
 • Wcześniejsza konkurencyjność na rynku danego produktu
 • Możliwość przygotowania prototypów i realizacji produkcji wstępnej
 • Możliwości w zakresie logistyki
 • Stosowanie technik ciągłego doskonalenia i zaawansowanego planowania jakości
 • Odpowiednio zautomatyzowane i/lub odporne na błędy procesy produkcyjne
 • Audyty pod kątem stosowania minerałów pochodzących z regionów objętych konfliktami

Audyt zakładu

Po pozytywnej ocenie ankiety informacyjnej i formularza opisu możliwości dostawcy zostanie zaplanowany audyt zakładu. Jego celem jest potwierdzenie informacji uzyskanych w ankiecie w oparciu zarówno o rozmowy z pracownikami dostawcy oraz ocenę miejsca prowadzenia przez niego działalności. Nie ma konieczności przeprowadzania audytu zakładu, jeśli uznamy, że produkty należą do jednej z następujących kategorii:

 • Produkty niewymagające wysokiego zaawansowania technologicznego
 • Produkty dostępne od ręki
 • Produkty o niskiej wartości
 • Produkty kupowane w niewielkiej ilości

Osoba kontrolująca poziom jakości oferowanej przez dostawcę przygotuje końcowy raport oraz przeanalizuje wyniki z zespołem zajmującym się zakupami.

Powiadomienie i dalsze kroki

Po analizie i ocenie raportu z audytu zespół zajmujący się zakupami zdecyduje, czy dany podmiot zostanie wybrany jako dostawca. Informacja o akceptacji lub odrzuceniu zostanie przekazana zainteresowanej firmie.

Firmy, które zostaną zaakceptowane, zostaną dodane do listy zatwierdzonych dostawców. W tym momencie dostawca zostanie poproszony o przedstawienie ofert, które będą wykorzystywane w przypadku pojawiającego się zapotrzebowania.

Może Cię zainteresować...