Supplier Information

Informacja dla dostawców

Mamy otwarte, oparte na współpracy relacje z dostawcami, którzy mogą walnie przyczynić się do naszego sukcesu. Cenimy dostawców, którzy przestrzegają najwyższych norm jakości, jednocześnie rozumiejąc naszą potrzebę uzyskania konkurencyjnych cen i innowacyjnych rozwiązań.

Na tych stronach można znaleźć informacje, jakie są niezbędne, aby rozpocząć współpracę z nami jako dostawca. Dążymy do umocnienia i pogłębienia relacji z dotychczasowymi oraz nawiązania w przyszłości współpracy z nowymi dostawcami. 

Jesteśmy światowym liderem wysoce produktywnych rozwiązań górniczych, tworzącym urządzenia, części i usługi dla energetyki, branży przemysłowej i górnictwa skał twardych.

Dążymy do partnerstwa z dostawcami, których cechuje silna kultura bezpieczeństwa, rzetelny sposób działania, wysoka jakość towarów i usług, konkurencyjne ceny, doskonałe umiejętności zrządzania kosztami, innowacyjne rozwiązania biznesowe i zdecydowana koncentracja na kliencie. Potencjalni dostawcy poddawani są ocenie pod kątem zgodności działania z przepisami, ryzyk finansowych, ryzyk związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ryzyk związanych z bezpieczeństwem, ryzyk związanych z zakresem możliwości dostawcy oraz ryzyk związanych z ochroną informacji.

Segmenty materiałów

Polegamy na dostawcach, którzy pomagają nam tworzyć lepsze produkty. Dowiedz się, w jakie materiały zwykle się zaopatrujemy.

Proces kwalifikacji dostawców

Potencjalni dostawcy poddawani są ocenie pod kątem zgodności działania z przepisami, ryzyk finansowych, ryzyk związanych z ochroną zdrowia i środowiska, ryzyk związanych z bezpieczeństwem, ryzyk związanych z zakresem możliwości dostawcy oraz ryzyk związanych z ochroną informacji.

Zarejestruj się, aby zostać dostawcą

Zachęcamy do rejestrowania się kandydatów chcących zostać naszym dostawcą. 

Instrukcja współpracy dla sieci dostawców

Przed skorzystaniem z testowego lub rzeczywistego portalu współpracy zachęcamy do zapoznania się z instrukcją Portalu Współpracy Sieci Dostawców.

Portal współpracy sieci dostawców — wersja testowa

Połącz się z wersją testową portalu współpracy sieci dostawców i zapoznaj się z naszym procesem zakupowym.

Portal współpracy sieci dostawców — wersja robocza

Odwiedź portal współpracy sieci dostawców

Wymagania dotyczące dostawców

Akceptacja niezgodności

Formularz ten należy wypełnić, aby przesłać prośbę dostawcy o akceptację niezgodności produktu przeznaczonego do naszych urządzeń stosowanych w górnictwie podziemnym.

Prośba o przyjęcie materiału zastępczego

Formularz ten należy wypełnić, aby przesłać prośbę o przyjęcie materiału zastępczego przeznaczonego do urządzeń stosowanych w górnictwie.

Instrukcja dostawcy dotycząca jakości

Przed przesłaniem prośby o akceptację produktu niezgodnego lub zastępczego należy zapoznać się z instrukcją dostawcy dotyczącą jakości.

Gwarancja dostarczanych części

Z tego formularza gwarancji dostarczanych części należy skorzystać w przypadku wstępnych dostaw, zmian produkcyjnych i zmian projektu dokonanych przez dostawcę. 

Indeks specyfikacji materiałowej

Skorzystaj z indeksu specyfikacji materiałowej, aby ustalić, czy stosujesz odpowiednią specyfikację materiałową.